BRAINERY ROBOSCHOOL
Str. Victor Vlad Delamarina, Nr. 1, Timisoara

BRAINERY ROBOSCHOOL
Str. Victor Vlad Delamarina, Nr. 1, Timisoara
Roboschool creează unui mediu prielnic de învățare colaborativă, în cadrul căruia materialele tehnologice sunt atent selectate și create, astfel încât copiii să dobândească cunoștințe și să-și formeze deprinderi într-un mod plăcut și atractiv.
Fiecare atelier este structurat în așa fel încât informațiile noi să fie asimilate cu ușurință de către copii, iar ulterior, transpunerea lor în practică să se realizeze foarte ușor.
Temele sunt abordate interdisciplinar, fiind implicate și relaționate secvențe specifice științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii. Parcurgerea modulelor are în vedere antrenarea capacităților individuale ale elevilor, formarea unor abilități precum capacitatea de observare, măsurare, comparare, clasificare, deducție, investigație, de folosire a cunoștințelor în diverse situații practice, crearea motivației pentru învățare în domeniul științelor, orientarea spre activități cu caracter practic.
Copiii își vor dezvolta competențe matematice, în științe și tehnologii, dublate de dezvoltarea de competențe de învățare . De asemenea, se vor dezvolta competențele interpersonale, interculturale, sociale și civice, prin asumarea de roluri și responsabilități în echipă, respectarea opiniei în relația de comunicare, recunoașterea muncii coechipierului, oferirea de sprijin în rezolvarea de sarcini, toleranță, asumarea reușitelor, sau dimpotrivă, a nereușitelor.
Atelierele sunt coordonate de specialiști în domeniul educației și programatori cu experiență, iar în cadrul acestor fiecare copil va lucra asemenea unui om de știință sau a unui inginer: observând, adresând întrebări, formulând idei, ipoteze, experimentând și punând în practică ceea ce descoperă și formulând și transmițând concluziile.